Loading...

All about Sikhism

Jitt Dee Chitthi Zafarnama

Jitt Dee Chitthi Zafarnama

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_01_deene_kangar_pahunch_gaye_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”1 Deene Kangar Pahunch Gaye”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_02_oranga_phirda_aje_jeonda_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”2 Oranga Phirda Aje Jeonda”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_04_fanyare_kale_janmangaya_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”4 Fanyare Kale Janmangaya”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_03_leh_loon_jind_hatyare_dee_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”3 Leh Loon Jind Hatyare Dee”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_05_chithi_mere_ja_ke_de_deo_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”5 Chithi Mere Ja Ke De Deo”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_06_chithi_layke_dome_soorme_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”6 Chithi Layke Dome Soorme”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_07_beiman_bada_pashtawe_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”7 Beiman Bada Pashtawe”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_jitt_dee_chitthi_zafarnama_08_jatha_margaya_handari_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”8 Jatha Margaya Handari”]