Loading...

All about Sikhism

Blog

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ!

ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ
ਬੇਕਸਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਨੂੰ
ਕਲਗੀਧਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ
ਚੱਲਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ
ਅੱਧਵਾਟੇ ਛੱਡ ਜਾਂਦਿਆਂ
ਕਿਹਾ ਸੀ
ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ
ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ
‘ਤੇ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ
ਇਕ ਬੇਦਾਵਾ

ਉਸ ਬੇਦਾਵੇ ਵਿਚੋਂ
ਪੈਦਾ ਹੋਈ
ਤੜਪ ਦਾ ਨਾਂਅ ਸੀ
ਮਾਈ ਭਾਗੋ
ਜਿਸ ਵੰਗਾਰਿਆ ਸੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਨੂੰ
ਕਿ ਲਉ ਪਾ ਲਉ ਚੂੜੀਆਂ
ਨਿਗੁਰਿਉ, ਬੇਮੁਖੋ
ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੀਆਂ
ਆਪਣੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਲਈ
ਸਿੱਖੀ ਲਈ
ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਆਨ ਲਈ
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਲਈ
ਤਾਕਿ ਝੂਲਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਰਹੇਂ
ਪੰਥ ਮਹਾਰਾਜ ਕੇ

ਅੱਜ ਲੋੜ ਹੈ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ
ਪਰ ਕੀ ਕਾਫ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੇਵਲ ਇਕ
ਕੇਵਲ ਇਕ ਮਾਈ ਭਾਗੋ?

ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ
ਚਾਲੀ! ਕੇਵਲ ਚਾਲੀ ਸਿੰਘ
ਹੀ ਬੇਮੁੱਖ ਹੋਏ ਸਨ
ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ
ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਵੰਗਾਰ ‘ਤੇ
ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜ ਕੇ
ਮੁੜ ਫ਼ੜ ਲਿਆ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੱਲਾ
ਢਹਿ ਪਏ ਸਨ ਚਰਨੀਂ
ਬਖ਼ਸ਼ਾ ਲਈਆਂ ਸਨ ਭੁੱਲਾਂ
ਬੇਮੁੱਖੋਂ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰਮੁਖ
ਨਿਗੁਰੇ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ

‘ਤੇ ਗੁਰੂ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਬਖ਼ਸ਼ੰਦ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਕੋਟ ਪੈਂਡਾ ਅਗਾਂਹ ਹੋ ਕੇ
ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਧਾਹ ਗਲਵਕੜੀ
ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਵਾਲਾ ਹੈ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮੰਗ ਲਈ ਸੀ
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ
ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਸਨ 40 ਮੁਕਤੇ

40 ਮੁਕਤੇ
ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦੇ ਨੇ
ਜੋੜ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿਚ
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਆਤਮਾ ਵਿਚ
ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿਚ
ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ
ਨਿਤ ਦਿਨ ਹੁੰਦੀ
ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਨਾਲ

ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਿੰਘ
ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖ਼ਸ਼ੀ
ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ
ਛੰਡ ਕੇ ਵਗਾਹ ਮਾਰਨ ਨੂੰ
ਪਲ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ
ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਖ਼ਸ਼ੇ ਤਾਜ ਲਾਹ ਕੇ
ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ
ਲਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ
ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ
ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਕਿੰਗ

ਅਸੀਂ ਤਾਜ ਵਿਹੂਣੇ ਸਿੰਘ
ਚਿਹਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਹੀ
ਲਿਖੀ ਫ਼ਿਰਦੇ ਹਾਂ ਬੇਦਾਵੇ
ਦੱਬੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿਚ ਹੀ ਨਹੀਂ
ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਆਖ਼ਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ
ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ
ਤੇ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਚਾਲੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ
ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬੇਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਕੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈ ਸੀ ਮੁਕਤੀ
ਪਰ ਅੱਜ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ
ਅਣਹੋਂਦ ਵਿਚ
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ
ਸਾਡਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ?
ਸਾਡੀ ਟੁੱਟੀ ਕੌਣ ਗੰਢੇਗਾ?
ਸਾਡੀ ਮੁਕਤੀ ਕਿੰਜ ਹੋਵੇਗੀ?

– ਐੱਚ.ਐੱਸ.ਬਾਵਾ

ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ

“ਇਕ ਓਅੰਕਾਰ” – ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ: ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਗੁਣ ਅਤੇ ਨਾਂ ਹਨ; ਉਹ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਛੇਤੀ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ: ਸਵੇਰੇ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ (ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠੋ ਅਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਂ ਧਿਆਓ ਅਤੇ ਇਕਗਾਰਕਤਾ ਬਣਾਉ।

ਹੱਕ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉ: ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਾ ਖੋਵੋ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ: ਹਰੇਕ ਦਾ ਘਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾ ਹੈ। ਸਭ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਫ਼ਲ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜੂਨ-ਚੱਕਰ, ਕਰਮ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ: ਸਭ ਜੰਤੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ: ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖੋ।
ਮਨੁੱਖਤਾ: ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਸਭ ਸਰਵ-ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, ਦੇ ਧੀਆਂ-ਪੁੱਤਰ ਹਨ।
ਅਖਲਾਕੀ ਕਦਰਾਂ ਰੱਖੋ: ਸਭ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਲੜੋ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦੇ।
ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਹਾਦਤ: ਸਭ ਸਰਵੋਤਮ ਅਸੂਲਾਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਿੰਦਗੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ- ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੱਲ ਵੇਖੋ।

ਰੱਬ ਲਈ ਕਈ ਮਾਰਗ ਹਨ: ਸਿੱਖ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਕਤੀ ਗੈਰ-ਸਿੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਸੋਚ: “ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ” – ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਾਰੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ, ਖੁਸ਼-ਉਮੀਦ, ਪ੍ਰਸੰਨ-ਚਿੱਤ ਸੋਚ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਅਨੁਸ਼ਾਸਤ ਜੀਵਨ: ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਉਪਰੰਤ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਪੰਜ ਕਕਾਰ ਪਹਿਨਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਪੰਜਾਂ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।

ਦਿਨ ਦੀ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ: ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖੇਗਾ।
੫ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚੋ: ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਨੂੰ 5 ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ: ਕਾਮ, ਕ੍ਰੋਧ, ਲੋਭ, ਮੋਹ, ਅਤੇ ਹੰਕਾਰ
ਬਚਾਅ ਲਈ ੫ ਹਥਿਆਰ: ਸੰਤੋਖ, ਦਾਨ, ਦਿਆਲਤਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਮਨੁੱਖਤਾ
ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਮੂਲ ਸੋਚ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ।