Loading...

All about Sikhism

Chamkare Painde Chakra De

Chamkare Painde Chakra De

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_00_baani_dhur_ki_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”0 Baani Dhur Ki”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_01_baani_dhur_ki_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”1 Baani Dhur Ki”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_02_chamakare_painde_chakran_de_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”2 Chamakare Painde Chakran De”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_03_kithe_tere_laad_dulare_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”3 Kithe Tere Laad Dulare”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_04_sun_dharti_aalamgir_diye_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”4 Sun Dharti Aalamgir Diye”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_05_pata_leya_farzanda_da_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”5 Pata Leya Farzanda Da”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_06_jana_sarhand_ne_garak_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”6 Jana Sarhand Ne Garak”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_07_eyon_haal_sunave_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”7 Eyon Haal Sunave”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_08_putt_kahin_da_boota_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”8 Putt Kahin Da Boota”]

[donut audio=”https://googledrive.com/host/0Bx2oWL8CizGgZDFFZk1udDJ1c28/dhadi_vaaran/charan_singh_alamgir_dhadi_jatha_chamkare_painde_chakra_de_09_jhande_jhoolange_sikhvichardhara.com.mp3″ title=”9 Jhande Jhoolange”]